Prof. Dr. AYŞE KAYAPINAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AYŞE KAYAPINAR

T: (0282) 250

M akayapinar@nku.edu.tr

W akayapinar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCİENCES SOCİALES (FRANSA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TARİH
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1999-2004
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996-1998
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ / TARİH PR.
Öğrenim Yılları: 1992-1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Bulgarca:Gelişmiş
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Latince:Başlangıç
Osmanlıca:Gelişmiş
Rusça:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2017-
Prof. Dr. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / YENİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2014-2017
Doç. Dr. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / YENİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2013-2014
Doç. Dr. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2009-2013
Yrd. Doç. Dr. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2005-2009
Araş. Gör. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
1998-2005
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
1997-1998
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BALKAN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2017-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
2017-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
2017-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015-2017
Bölüm Bşk. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / BALKAN DİLLERİ BÖLÜMÜ - BALKAN DİLLERİ ANABİLİM DALI
2014-2017
Bölüm Başkan Yrd. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
2008-2009
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yeniçağ Tarihi
Osmanlı Tarihi
Balkan Tarihi
Avrupa Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYAPINAR A., Muktaite i iltizamskata sistema vıv Vidinsko prez XVV v. kato prinos za stopanskata istoriya na regiona, İzvestiya na Tsentara za stopanski-istoritcheski İzsledvaniya, vol. 2, pp. 248-263, 2017.
Derleme Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. KAYAPINAR A., CEVRİOĞLU M. H., THE INSTITUTION OF “VIGLA” IN THE AEGEAN ISLANDSDURING THE OTTOMAN PERIOD, Tarih İncelemeleri Dergisi, vol. 32, pp. 93-107, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
3. KAYAPINAR A., 1913 Yılında Basılmış Bir Türkçe Bulgarca Muhtasar Lügat e Dair, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp. 75-118, 2015.
Özgün Makale SOBİAD, MLA Erişim Linki
4. KAYAPINAR A., Balkan Savaşı Kitlesel Ölüm ve Etnik Temizlik, Belleten, pp. 315-342, 2014.
Özgün Makale AHCI
5. KAYAPINAR A., KAYAPINAR L., Balkanlarda Karıştırılan İki Bektaşi Zaviyesi XV XVI Yüzyılda Osman Baba ve Otman Baba Tekkeleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, pp. 97-128, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
6. KAYAPINAR A., Ransom Slavery along the Ottoman Borders Early Fifteenth Early Eighteenth Centuries Osmanlı Sınırlarında Fidye Esareti Onbeşinci Yüzyılın Başlarından Onsekizinci Yüzyılın Başlangıcına Kadar kitap tanıtımı, Belleten, pp. 623-630, 2010.
Kitap Kritiği AHCI
7. KAYAPINAR A., XVI Yüzyılda Dobruca Yöresinde Gayr i Sünnî İslam ın İzleri, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, pp. 85-104, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
8. KAYAPINAR A., La circonscription de Varna et sa région au XVIe siècle, Études balkaniques, Cahiers Pierre Belon, pp. 291-340, 2009.
Özgün Makale
9. KAYAPINAR A., Nenad MOACANIN Town and Country on the Middle Danube 1526 1690 Orta Tuna da Şehir ve Taşra 1526 1690 kitap tanıtımı, Belleten, pp. 801-804, 2009.
Kitap Kritiği AHCI
10. KAYAPINAR A., Syncrétisme et hérésies dans l Orient seldjoukide et ottoman XIVe XVIIIe siècle Actes du Colloque du Collège de France octobre 2001 Selçuklu ve Osmanlı Doğu sunda Senkretizm ve Heretik Akımlar XIV XVIII yüzyıl Collège de France daki Kolokyum Bildirileri Ekim 2001 kitap tanıtımı, Belleten, pp. 1029-1038, 2007.
Kitap Kritiği AHCI
11. KAYAPINAR A., Kayapınar L., Ta Ottomanika Engrafa tis Bibliothikis tis Dimitsanas” (Yunanca, Dimitsana Kütüphanesindeki Osmanlı Belgeleri), http://www.arkadians.org/, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
12. KAYAPINAR A., Archéologie dans l Empire otoman autour de 1900 entre politique économie et science 1900 Yılı Civarında Siyaset Ekonomi ve Bilim Arasında Osmanlı İmparatorluğunda Arkeoloji kitap tanıtımı, Belleten, pp. 311-318, 2006.
Kitap Kritiği AHCI
13. KAYAPINAR A., Dariuzs Kolodziejczyk The Ottoman Survey Register of Podolia ca 1681 Podolia nın Osmanlı Tahrir Defteri 1681 Defter i Mufassal i Eyalet i Kamaniçe kitap tanıtımı, Belleten, pp. 1011-1017, 2006.
Kitap Kritiği AHCI
14. KAYAPINAR A., Nicolas VATİN Gilles VEİNSTEIN Le Sérail ébranlé Essai sur les morts dépositions et avènements des sultans ottomans XIVe XIXe siècle Sarsılan Saray XIV XIX yüzyıllarda Osmanlı Sultanlarının Ölümleri Tahttan Çekilmeleri ve Cüluslarına Dair bir Deneme kitap tanıtımı, Belleten, pp. 741-746, 2005.
Kitap Kritiği AHCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYAPINAR A., Fransız Baronu Boislecomte un Tuna Ve Balkan Sıradağları Civarında Osmanlı Savunması Hakkındaki Raporu, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, cilt 1, ss. 181-208, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. KAYAPINAR A., Ortaçağ ve Osmanlı Döneminde Vidin, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, cilt 1, ss. 67-114, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. KAYAPINAR A., Osmanlı Döneminde Mora da Bir Sahil Şehri Balya Badra Patra 1460 1715, Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, cilt 1, ss. 67-93, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. KAYAPINAR A., Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti 1187 1370, Yeni Türkiye, ss. 619-635, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. KAYAPINAR A., Osmanlı Döneminde Rumeli de Bir Nahiye Merkezi Pravadi, Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt 30, ss. 121-148, 2015.
Özgün Makale Index Islamicus, Turkologisher Anzeiger Erişim Linki
6. KAYAPINAR A., Tuna Bulgar Devleti 679 1018, Yeni Türkiye, ss. 376-389, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. KAYAPINAR A., Bulgaristan da Osmanlı Hakimiyetinin Kurulması, Yeni Türkiye, ss. 619-635, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. KAYAPINAR A., Kuzey Bulgaristanda Gazi Mihaloğulları Vakıfları XV XVI yüzyıl, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Journal of Social Sciences, cilt 10, ss. 169-181, 2005.
Özgün Makale EbscoHost , Index Copernicus , Contemporary Science Association Databases, Modern Language Association (MLA) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Erişim Linki
9. KAYAPINAR A., İki Balkan Şehri Tırnova ve Vidin de Türkler Bulgar Çarlığından Osmanlı İmparatorluğuna, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Journal of Social Sciences, cilt 9, ss. 117-141, 2004.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndek Erişim Linki
10. KAYAPINAR A., Türkiye Bulgaristan İlişkilerinin Bulgaristan da Yaşayan Türkler Açısından Değerlendirilmesi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, ss. 201-220, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERDOĞAN ÖZÜNLÜ E., KAYAPINAR A., 1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri, Yayın Yeri: Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 2017.
Bilimsel Kitap
2. KAYAPINAR A., Balkanlar El Kitabı, Bölüm: İkinci Bulgar Krallığı, Yayın Yeri: Akçağ, Editör: GÖKDAĞ, Bilgehan A.-Osman KARATAY, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. KAYAPINAR A., Balkanlar El Kitabı, Bölüm: Bulgarların Balkanlara Göçü ve Tuna Bulgar Devleti, Yayın Yeri: Akçağ, Editör: GÖKDAĞ, Bilgehan A.-Osman KARATAY, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. KAYAPINAR A., KAYAPINAR L., Balkanlar El Kitabı, Bölüm: Ortaçağda Sırplar ve Devletleri, Yayın Yeri: Akçağ, Editör: GÖKDAĞ, Bilgehan A.-Osman KARATAY, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
5. KAYAPINAR A., KAYAPINAR L., İslam Tarihi ve Medeniyeti: Anadolu Beylikleri, Bölüm: Anadolu Beylikleri ve Balkanlar, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Levent Kayapınar-Yusuf Ayönü, 2017.
Bilimsel Kitap
6. KAYAPINAR A., KAYAPINAR L., State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule, Bölüm: Application of Derbend Organization in the Balkans: An Example of Continuity of Balkan Institutions in the Ottoman System, Yayın Yeri: Yunus Emre Enstitüsü-Turkish Cultural Centre Belgrade, Editör: Srdan Rudic, Selim Aslantaş, 2017.
Bilimsel Kitap
7. KAYAPINAR A., Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Prof Dr Yılmaz Kurt Armağanı, Bölüm: Osmanlı Hakimiyetinde Tuna ve Tuna Adaları, Yayın Yeri: Akçağ, Editör: CEYLAN MUHAMMED, ORUÇ HATİCE, 2016.
Bilimsel Kitap
8. KAYAPINAR A., Dictionnaire de l Empire Ottoman, Bölüm: Auxiliaires, corps, Yayın Yeri: FAYARD, Editör: François Georgeon, Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, 2015.
Ansiklopedi Maddesi
9. KAYAPINAR A., Dictionnaire de l Empire Ottoman, Bölüm: Bey frontieres, Yayın Yeri: FAYARD, Editör: GEORGEON FRANÇOIS VATIN NICOLAS VEINSTEIN GILLES, 2015.
Ansiklopedi Maddesi
10. KAYAPINAR A., Dictionnaire de l Empire Ottoman, Bölüm: Danube, Yayın Yeri: FAYARD, Editör: GEORGEON FRANÇOİS VATIN NICOLAS VEISTEIN GILLES, 2015.
Ansiklopedi Maddesi
11. KAYAPINAR A., ERDOĞAN ÖZÜNLÜ E., Mihaloğulları na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri, Yayın Yeri: Türk Tarih Kurumu, Editör: KAYAPINAR AYŞE,ERDOĞAN ÖZÜNLÜ EMİNE, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
12. KAYAPINAR A., 100 Yılında Balkan Savaşları 1912 1913 İhtilaflı Duruşlar, Bölüm: Bulgaristan´da Balkan Savaşları´nın Anısını Yaşatma Yöntemleri, Yayın Yeri: Türk Tarih Kurumu, Editör: Mustafa Türkeş, 2014.
Bilimsel Kitap
13. KAYAPINAR A., Balkanlar El Kitabı, Bölüm: İkinci Bulgar Krallığı, Yayın Yeri: Akçağ, Editör: Gökdağ, A. Bilgehan, Karatay, Osman, 2013.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
14. KAYAPINAR A., Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Bölüm: Voynuk, Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013.
Ansiklopedi Maddesi
15. KAYAPINAR A., Le sancak ottoman de Vidin XVe à la fin du XVIe siècle, Yayın Yeri: ISISpress, 2011.
Bilimsel Kitap
16. KAYAPINAR A., Enjeux politiques économiques et militaires en mer Noire XIVe XXIe siècles études à la mémoire de Mihail Guboglu, Bölüm: Les filorici dans la région timoko-danubienne à l´époque ottomane (XVe-XVIe siècles), Yayın Yeri: Editions Istros, Editör: POPESCU Anca BİLİCİ Faruk, 2007.
Bilimsel Kitap
17. KAYAPINAR L., KAYAPINAR A., Gortiniaka, Bölüm: Ta Ottomanika Engrafa tis Bibliothikis tis Dimitsanas” (Yunanca, Dimitsana Kütüphanesindeki Osmanlı Belgeleri), Yayın Yeri: Atina, 2007.
Bilimsel Kitap
18. KAYAPINAR A., İstoriyata i knigite kato priyatelstvo Sbornik v pamet na Mitko Laçev, Bölüm: Tyurki v Tırnovo i Vidin (ot kraya na XII do XVI v.) [Tırnova ve Vidin’de Türkler (XII. Yüzyılın Sonundan XVI. Yüzyıla)], Yayın Yeri: Gutenberg, Editör: DANOVA Nadya İVANOVA Svetlana TEMELSKİ Hristo, 2007.
Bilimsel Kitap
19. KAYAPINAR A., Insularités ottomanes, Bölüm: Les îles ottomanes du Danube au XVIe siècle, Yayın Yeri: Maisonneuve, Editör: VATIN NİCOLAS VEINSTEIN GILLES, 2004.
Bilimsel Kitap
20. KAYAPINAR A., The Turks, Bölüm: The Danube Bulgar State, Yayın Yeri: Yeni Türkiye Yayınları, Editör: GÜZEL Hasan Celal ÇİCEK Kemal KOCA Salim, 2002.
Bilimsel Kitap
21. KAYAPINAR A., Türkler, Bölüm: Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370), Yayın Yeri: Yeni Türkiye Yayınları, Editör: GÜZEL Hasan Celal ÇİÇEK Kemal KOCA Salim, 2002.
Bilimsel Kitap
22. KAYAPINAR A., Türkler, Bölüm: Tuna Bulgar Devleti (679-1018), Yayın Yeri: Yeni Türkiye Yayınları, 2002.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYÖNÜ Y., ERSAN M., KAYAPINAR L., KAYAPINAR A., AFYONCU E., DEMİR U., Ortaçağ Yeniçağ Avrupa Tarihi, Bölüm: İstanbul’un Fethinden Augsburg Antlaşması’na Kadar Avrupa Tarihi (1453-1555), Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: KAYAPINAR LEVENT, AFYONCU ERHAN, 2016.
Ders Kitabı
2. KAYAPINAR A., Balkanlarda Alevilik Bektaşilik, Bölüm: Kuzey Bulgaristan Alevi-Bektaşi Köyleri (XVI. yüzyıl), Yayın Yeri: Çorlu Belediyesi, Editör: ERSAL MEHMET, 2015.
Bilimsel Kitap
3. KAYAPINAR A., KAYAPINAR L., Anadolu ve Balkanlarda Sücaeddin Veli nin Yeri ve Önemi, Bölüm: Osmanlı Döneminde Bulgaristan´da Sücaeddin Veli Ocağı´na Bağlı Köyler, Yayın Yeri: Gülen Ofset Matbaacılık, Editör: Mehmet Demirtaş, 2013.
Bilimsel Kitap
4. KAYAPINAR A., Türk Tarihinde Balkanlar, Bölüm: Bulgaristan’da Osmanlı Hakimiyetinin Kurulması. Dönemlendirme Sorunu ve İskan, Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Yayınları, Editör: İSKEFYELİ Zeynep ÇELİK Bilal, YAZICI Serkan, 2013.
Bilimsel Kitap
5. KAYAPINAR A., Yakınçağ Avrupa Tarihi, Bölüm: I. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa (1886-1914), Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
Ders Kitabı
6. KAYAPINAR A., 89 Göçü Bulgaristan da 1984 89 Azınlık Politikaları ve Türkiye ye Zorunlu Göç, Bölüm: Bulgar Tarihçilerinin Komplo Teorilerinden Örnekler ve Bunların Bulgaristan´daki Türk Azınlığına Etkileri, Yayın Yeri: Balkar&Balmed, Editör: Neriman Ersoy-Hacisalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, 2012.
Bilimsel Kitap
7. KAYAPINAR A., Balkanlar da Siyaset, Bölüm: Osmanlı Öncesi Balkanlar’ı Anlamak, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: ÇALIŞ Şaban, DEMİRTAŞ Birgül, 2012.
Ders Kitabı
8. KAYAPINAR A., Bizans Tarihi, Bölüm: Bizans Tarihine Genel Bir Bakış, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: KaYAPINAR Levent, 2011.
Ders Kitabı
9. KAYAPINAR A., Bizans Tarihi, Bölüm: Bizans ve Kuzeyli Türk Komşuları (4.-14. Yüzyıl), Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Levent KAYAPINAR, 2011.
Ders Kitabı
10. KILIÇ N., KAYAPINAR A., KAYA YİĞİT B., KILIÇ F., KAYAPINAR L., Bolu Livâsı 1921 1925 Senesi Salnâmesi Giriş Metin Tıpkıbasım Dizin, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER, 2008.
Bilimsel Kitap
11. KAYAPINAR A., Balkanlar El Kitabı, Bölüm: Bulgarların Balkanlara Göçü ve Tuna Bulgar Devleti, Yayın Yeri: KARAM, Editör: KARATAY Osman GÖKDAĞ Bilgehan, 2006.
Bilimsel Kitap
12. KAYAPINAR A., K. L., Balkanlar El Kitabı, Bölüm: Ortaçağ’da Sırplar ve Devletleri, Yayın Yeri: KARAM, Editör: KARATAY Osman GÖKDAĞ Bilgehan, 2006.
Bilimsel Kitap
13. KAYAPINAR A., Balkanlar El Kitabı, Bölüm: 2. Bulgar Krallığı, Yayın Yeri: KARAM, Editör: KARATAY Osman GÖKDAĞ Bilgehan, 2006.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAYAPINAR A., KAYAPINAR L., Balkan Fethilerinin Öncüsü Olarak Aydınoğlu Umur Bey’inRumeli Seferleri, II. Uluslararası Çaka Bey Sempozyumu (22.03.2018-22.03.2018).
Tam metin bildiri
2. KAYAPINAR A., OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE BULGARİSTAN’DA TÜRK KADINI, I. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu (07.03.2018-07.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. KAYAPINAR A., Osmanlı Dönemi’nde Kiklat Adalarından İki Örnek: Andra ve Şira, Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu (19.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri
4. KAYAPINAR A., XV. ve XVI. Yüzyılda Bulgaristan Coğrafyasından İstanbul’a Yapılan Sürgünler ve İskân, V. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu (19.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
5. KAYAPINAR A., Bulgaristan’xxdan Anadolu’xxya Yapılan Göçlerde İzmir’xxin Yeri ve Önemi, Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu (27.04.2017-28.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KAYAPINAR A., XV.-XVI. Yüzyılda Kuzeybatı Bulgaristan Coğrafyasında (Vidin-Niğbolu Sancakları) Nüfus Hareketliliği: Sebepler ve Sonuçlar, Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu, [İzmir 2-5 Haziran 2016] (02.06.2016-05.06.2016).
Tam metin bildiri
7. KAYAPINAR A., XV XVI Yüzyılda Kuzeybatı Bulgaristan Coğrafyasında Vidin Niğbolu Sancakları Nüfus Hareketliliği Sebepler ve Sonuçlar, Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri
8. KAYAPINAR A., KAYAPINAR L., The Application of the Derbend Organization in the Balkans An Example of the Continuity of Balkan İnstitutions in the Ottoman System, State and Society in the Balkans before and after Establishment Of Ottoman Rule (25.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri
9. KAYAPINAR A., CEVRİOĞLU M. H., The Institution of Vigla in the Aegean Islands during the Ottoman Period, 1st Workshop on Intercultural Osmosis Around the Archipelago (20.05.2016-21.05.2016).
Sözlü Bildiri
10. KAYAPINAR A., Language as an Interaction Tool Slavic Bulgarian Terms in the Ottoman Tax and Cadi Registers, The Balkans-Past and Present: Mutual Influences and Interactions, (26.11.2015-28.11.2015).
Özet bildiri
11. KAYAPINAR A., Language as Interactual Tool: Slavic-Bulgarian Terms in the Ottoman Tax and Court Registers, International Balkan Annual Conference (25.11.2015-29.11.2015).
Tam metin bildiri
12. KAYAPINAR A., Kızıldeli Otman Baba ve Yağmur Baba Üçgeninde Alevi Bektaşi Tekke ve Zaviyeler, 2. Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumu (11.04.2015-12.04.2015).
Özet bildiri
13. KAYAPINAR A., Johann Carion Kroniğinin Katip ÇelebiTercümesine Dair, Uluslararası Katip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu (26.03.2015-28.03.2015).
Tam metin bildiri
14. KAYAPINAR A., Bulgaristan Coğrafyasında Osmanlı DönemindeGermiyanoğullarının İzleri....., Uluslararası Batı Anadolu BeylikleriTarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları Beyliği), (08.05.2014-10.05.2014).
Tam metin bildiri
15. KAYAPINAR A., Bulgaristan da Germiyan Yer Adları, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu (Germiyanoğulları Beyliği) (08.05.2013-10.05.2013).
Tam metin bildiri
16. KAYAPINAR A., Balkan Savaşları Aktörler Beklentiler ve Günümüze Yansımaları Balkan Wars Actors Expectations and Reflections, Balkan Savaşları’ndan Balkan Barışı’na Uluslararası Konferansı (From Balkan Wars to Balkan Peace International Conference) (18.10.2012-19.03.2012).
Tam metin bildiri
17. KAYAPINAR A., Bulgarların Balkan Savaşlarına Bakışı Dodov un Günlüğü ve Radev in Hatıratı, Balkan Savaşlarının 100. Yılı Uluslararası Balkan Sempozyumu (11.05.2012-13.05.2012).
Tam metin bildiri
18. KAYAPINAR A., Osmanlı Döneminde Bulgaristan Coğrafyasında Menteşeoğullarının İzleri, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu-II Menteşe Beyliği (25.04.2012-27.04.2012).
Tam metin bildiri
19. KAYAPINAR A., Osmanlılar Döneminde Bulgaristan Coğrafyasında Aydınoğullarının İzleri, Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I Aydınoğulları Tarihi (04.11.2010-06.05.2012).
Tam metin bildiri
20. KAYAPINAR A., Osmanlı Klasik Döneminde Trakya da Yer ve Kişi Adlarında Bektaşi Geleneğinin İzleri, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sepozyumu Bildirileri (19.10.2009-21.10.2009).
Tam metin bildiri
21. KAYAPINAR A., La ville de Patras et sa région à travers les documents d archives ottomanes pendant la première période ottomane 1460 1715, 3rd International Congress of Oriental and African Studies (Peloponnesus (Morea) under Turkish and Venetian Domination (1460-1821)) (05.09.2008-07.09.2008).
Tam metin bildiri
22. KAYAPINAR A., K. L., XVI XVII Yüzyıllarda Aşağı Tuna Bölgesinde İltizam Sisteminin Uygulanması, Birinci İktisat Tarihi Kongresi (06.09.2007-07.09.2007).
Tam metin bildiri
23. KAYAPINAR A., Fransız Arşiv Belgelerine Göre Aşağı Güney Tuna Bölgesinde Osmanlı Savunma Sistemi, XV. Türk Tarih Kongresi (11.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
24. KAYAPINAR A., The Gazi Mihaloğulları Wakfs in Nothern Bulgaria 15th 16th, Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans (04.12.2003-07.12.2002).
Tam metin bildiri
25. KAYAPINAR A., İki Balkan Şehri Tırnova ve Vidin de Türkler XII yüzyılın Sonundan XVI yüzyıla, Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYAPINAR A., Bulgaristan Seçimlerinin Ardından, Türk Dünyası Araştırmaları Konferansı (04.05.2017-04.05.2017).
2. KAYAPINAR A., Bulgaristan Coğrafyasında Saruhanlular ve Saruhanbeylüler XV XVI Yüzyıl, Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV, Saruhanoğulları Beyliği (05.11.2015-07.11.2015).
Özet bildiri
3. KAYAPINAR A., Johann Carion Kroniğinin Katip Çelebi Tercümesine Dair, Uluslararası Katip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Tam metin bildiri
4. KAYAPINAR A., Bulgar Hatıratlarında Balkan Savaşları, Balkan Savaşları’nın 100. Yılı (1912-2012) (16.05.2012-16.05.2012).
Tam metin bildiri
5. KAYAPINAR A., Osmanlı Döneminde Bulgaristan Coğrafyasında Menteşeoğulları, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-II (25.04.2012-27.04.2012).
Tam metin bildiri
6. KAYAPINAR A., Bulgaristan da Türklüğün ve İslam ın Kökleri, Balkanlarda İslam’ın Kökleri (10.04.2011-10.04.2011).
Tam metin bildiri
7. KAYAPINAR A., K. L., Devlet ve Defter Osmanlı da Tahrir Sistemi, TOBB Üniversitesi Tarih Bölümü Tarih Söyleşileri-3 (07.07.2010-07.07.2010).
Tam metin bildiri
8. KAYAPINAR A., Balkanlar da Mihaloğullarına Tâbi Akıncıların Bektaşilikle Bağlantısına Dair Onomastik ve Toponomik bir Araştırma, Doğumunun 800. Yılına Hacı Bektaş Veli (17.08.2009-18.08.2009).
Tam metin bildiri
9. KAYAPINAR A., Türk Tarihinde Nevruz, Nevruz (21.03.2006-21.03.2006).
Tam metin bildiri
10. KAYAPINAR A., Fransız Kaynaklarına Göre Atatürk ve Cumhuriyet, Batı Kaynaklarına Göre Atatürk ve Cumhuriyet (26.10.2005-26.10.2005).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi (27.05.2018-).
Ulusal Dergi Erişim Linki
2. İzvestia na CEHT T1, Yayın Yeri: TSSII, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. Cihannüma, Yayın Yeri: META Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (01.06.2015-).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
4. Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Yayın Yeri: META Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (01.06.2015-).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
5. Yakınçağ Avrupa Tarihi, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Belleten, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi AHCI
2. Alevilik-Bektaşilk Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ERIH PLUS, MLA
3. Tarih İncelemeleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA
4. Balkan Enstitüsü Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA
5. Vakanüvis, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Akademik Dizin
6. Bilig, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI
7. Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ERIH PLUS
8. OTAM, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. Belleten, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi AHCI
10. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
11. Belleten, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi AHCI
12. The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances 100. Yılında Balkan Savaşları İhtilaflı Duruşlar, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Bildiri Kitabı
13. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi AHCI
14. Tarih İncelemeleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index
15. JOCAS, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA
16. Cihannüma, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
17. Vakanüvis, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
18. Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
19. Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Ulakbim
20. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Ulakbim
21. İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Ulakbim
22. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Yunanistan daki Mübadil Köylerin 15 ve 16 yüzyıllardaki Durumu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 31.10.2013-29.12.2016.
Üyelikler
Center for Economic History Research, Üye, 2017-.